Handelsvoorwaarden

U ontvangt 50% van de door ons vastgestelde verkoopprijs c.q. uitverkoopprijs; te allen tijde wordt die prijs door ons vastgesteld. De Blauwe Ballon is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van uw kleding; indien kleding, die wij niet innemen, niet wordt opgehaald in de maand, die bij het inbrengen schriftelijk wordt medegedeeld, dan wordt dat deel geschonken aan een goed doel. U doet altijd mee aan de uitverkoop, tenzij u voor de uitverkoop zelf de kleding heeft opgezocht en opgehaald na overleg met ons. Aan het einde van de uitverkoop kunt u kleding zelf opzoeken en meenemen op de dagen die bij het begin van de uitverkoop bekend zijn. Niet opgehaalde kleding gaat daarna naar een goed doel.

Let op: Het inbrengen van kleding is slechts mogelijk op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 010 422 36 14.